Diskografie a publikace

My sme hoši vod Šumavy

První samostatná magnetofonová kazeta PDM "My sme hoši vod Šumavy'. Snímek obsahuje jak české, tak německé lidové písně a tance z oblasti Šumavy a česko-bavorského pomezí.

Poslyšte mládenci...

CD "Poslyšte mládenci...' přináší písně z Čestic a Pošumaví, které provázely jednotlivé části svatebního obřadu (vití věnce pro nevěstu, večerní dostaveníčko pro nevěstu, průvod muzikantů, loučení nevěsty s rodiči, požehnání novomanželům, svatební hostinu a oslavu atd.) 

Když Bonapart vojny začal...

CD "Když Bonapart vojny začal...' zpracovává téma vojny v lidové písni, zároveň jako první CD v Čechách zachycuje odraz francouzských a napoleonských válek v jihočeské lidové hudbě. CD je programově koncipováno od rekrutské tématiky a motivu loučení přes vojenský život a historické události až po návrat z vojny se symbolem vzpomínky na padlé. Kromě tradičních úprav dudácké muziky jsou u některých melodií (zejména u pochodů) použity dobové nástroje jako příčné píšťaly a bubny. Zvláštní pozornost je věnována obrazu některých významných osobností šlechtického rodu Schwarzenberků v jihočeské lidové písni.

Strakonický dudy, ty je slyšet všudy...

CD "Strakonický dudy, ty je slyšet všudy ...'  obsahuje písně ze Strakonic a jejich blízkého okolí ze sbírek Josefa Formánka, Karla Weisse, Čeňka Holase a Josefa Jandy. Na CD jsou zachyceny jak písně hromadné, tak i sólové a lyrické. Úpravy písní zachovávají variační způsob tvoření melodie a jsou hrány v menším, historicky starším obsazení dudáckých muzik (malá selská muzika).

Publikace - výukový materiál

Strakonický dudy, ty je slyšet všudy... - výukový zpěvník

Zpěvník a jednoduché partitury lidových písní vydaných na CD Pošumavské dudácké muziky s pracovními listy určenými pro žáky 1. stupně ZŠ. 

Velikost A4.

OBSAHUJE CD

Strakonický dudy, ty je slyšet všudy... - partitury

Partitury úprav lidových písní vydaných na CD Pošumavské dudácké muziky.

Velikost A4

OBSAHUJE CD

Zadudej dudáčku, jak umíš... (Vojtěch Hrubý)

Kritická edice instruktivních skladeb pro dudy a duáckou muziku u příležitosti 100. výročí autorova narození vydala Pošumavská dudácká muzika publikaci Zadudej, dudáčku, jak umíš... Velké díky patří všem, kteří s vydáním jakýmkoliv způsobem pomohli. Kniha obsahuje následující části: stručný autorův životopis, školu hry na dudy (14 lekcí), etudy (20 + 4 etudy pro dvoje dudy), lidové písně upravené pro dudy (38), koledy v úpravě pro dudy (25), instrumentální skladby pro 1-2 dudy či dudy s houslemi (11) a partitury pro dudáckou muziku (22). Shrnutí Hrubého díla či odkazy na jednotlivé písně najdete v edičních poznámkách, pro snadnější orientaci nechybí ani písňový rejstřík. 

Publikace formátu A4 je dosti obsáhlá, má 207 stran + 8 stran barevné přílohy. Je vytištěna na kvalitním silném papíře, ilustrovaná, noty jsou dobře čitelné. Aby se z nich bez problému hrálo a při hře se nezavíraly, zvolili jsme tvrdé desky se silnou kroužkovou vazbou.

Staroselské kousky neboli do kolečka

Staroselské kousky neboli do kolečka / Altbäurische Stücke oder Umadum. Edice rukopisu lidových písní z Chebska od Antona Kohla. Unikátní dvojjazyčná publikace o lidové hudbě na Chebsku s přiloženým CD. Kniha obsahuje originály notových záznamů A. Kohla, jejich rekonstrukci pro krátkokrké housle a dudy in D, transkripci pro normální housle. V knize je obsažena také studie o soudobé muzikantské praxi. Písňové texty jsou zapsány v chebském nářečí, soudobé němčině a v češtině. Nechybí ani vyobrazení muzikantů a hudebních nástrojů.

Autor: Tomáš Spurný

Nakladatel: Muzeum Cheb

Místo vydání a rok: Cheb 2017