Diskografie a publikace

Novinu poslouchejte ...

CD Pošumavské dudácké muziky - Novinu poslouchejte - adventní a vánoční písně z jižních Čech vydala kapela ke svému 30. výročí založení. Na CD naleznete písně v rozličném nástrojovém složení a to od klasické dudácké muziky, přes hackbrettovou sestavu až po komorní obsazení kravských rohů. Rok vydání 2019. Recenze tohoto CD zde

 1. Novinu poslouchejte
 2. Co to znamená
 3. Gloria in excelsis Deo
 4. Slyšte, lidé, v rychlosti
 5. Narodil se Kristus Pán
 6. Krásná Panna
 7. Mistře můj
 8. Pochválen buď Ježíš Kristus
 9. Když Pana Maria
 10. Vzhůru, chaso
 11. Hajej, nynej, Ježíšku
 12. Veselé vánoční hody
 13. Přicházím já k vám
 14. Minula noční hodina
 15. Ježíš náš Spasitel
 16. Dej vám Pámbů dobrýtro
 17. Nový rok běží
 18. Pochválen buď Pane pánů
 19. Oslavujtež Pána svého

Strakonický dudy, ty je slyšet všudy...

CD "Strakonický dudy, ty je slyšet všudy ...'  obsahuje písně ze Strakonic a jejich blízkého okolí ze sbírek Josefa Formánka, Karla Weisse, Čeňka Holase a Josefa Jandy. Na CD jsou zachyceny jak písně hromadné, tak i sólové a lyrické. Úpravy písní zachovávají variační způsob tvoření melodie a jsou hrány v menším, historicky starším obsazení dudáckých muzik (malá selská muzika). Rok vydání 2008.

 1. Nad Strakonici
 2. Daleko, široko
 3. Já sem ze Strakonic
 4. V Strakonicích za voltářem
 5. Ty strakoňský kostelíčku
 6. Strakonický dudy
 7. Nad Strakonici, při tej silnici
 8. V Strakonicích na sadě
 9. Za Strakonici
 10. Čí sou to koníčky
 11. Loučení, loučení
 12. Dyž sem já šel včera ráno vod Jinína
 13. Ach, cestičko, cesto ušlapaná
 14. Pod Tabelkouc okny
 15. Nepudu z hospody
 16. Jakoupak si radu dám
 17. Muziky, hrajte nám
 18. Ten zdejší jemnostpán
 19. Dyž sem já byl malej chlapec
 20. Každá máma
 21. Vokolo boru

Když Bonapart vojny začal...

CD "Když Bonapart vojny začal...' zpracovává téma vojny v lidové písni, zároveň jako první CD v Čechách zachycuje odraz francouzských a napoleonských válek v jihočeské lidové hudbě. CD je programově koncipováno od rekrutské tématiky a motivu loučení přes vojenský život a historické události až po návrat z vojny se symbolem vzpomínky na padlé. Kromě tradičních úprav dudácké muziky jsou u některých melodií (zejména u pochodů) použity dobové nástroje jako příčné píšťaly a bubny. Zvláštní pozornost je věnována obrazu některých významných osobností šlechtického rodu Schwarzenberků v jihočeské lidové písni. CD obsahuje též multimediální stopu: podrobné komentáře k jednotlivým písním, slova písní a vojensko-historické studie. Rok vydání 1999.

 1. Pochod/Byl jest jeden člověk
 2. Ach milí kamarádi/Litovat matičko, litovat budete
 3. Kam pudeš, pojedeš
 4. Neber si, má milá, do srdce
 5. Pochod
 6. Náš rychtář má čtyry koně vraný
 7. Koníčka jsem dostal
 8. Kvíčadlička na pasece
 9. Mašírujou hulání
 10. Dobře sem se nevdala
 11. Když Bonapart vojny začal
 12. Stachovský kerchůvek
 13. Ach, ty nešťastný Bonaparte
 14. Bratři kamarádi
 15. Rozpukni se srdce v tělě
 16. Poslechněte mě málo
 17. Čí koníček vraný po silnici skáče
 18. Uź dou kamarádi, už dou do Čech

Poslyšte mládenci...

CD "Poslyšte mládenci...' přináší písně z Čestic a Pošumaví, které provázely jednotlivé části svatebního obřadu (vití věnce pro nevěstu, večerní dostaveníčko pro nevěstu, průvod muzikantů, loučení nevěsty s rodiči, požehnání novomanželům, svatební hostinu a oslavu atd.) Rok vydání 1995.

 1. Češtický mládenci/A vy páni muzikanti
 2. Stojí hruška
 3. Vyjděte, matičko
 4. Svatý Vojtěch
 5. Ach, holka, holka
 6. Ukažte nám tady cestu
 7. Ty naše koníčky
 8. Nesmíš ty, Jeníčku
 9. Tatínku můj
 10. Dej vám Pámbu dobrej den
 11. Svatební polka
 12. Dej vám Pámbůch štěstí
 13. Poslyšte mládenci
 14. Lecjaká panenka chce se vdávat
 15. Polituj nás vše stvoření
 16. Iž sem ten štastný den dočkala
 17. Já ubohá děvečka
 18. Vosum kužaliček
 19. Poslyšte, mládencí, tejž všichní vlastencí
 20. Zavíjenské písničky
 21. Byla Marjánka panenkou

My sme hoši vod Šumavy...

První samostatná magnetofonová kazeta Pošumavské dudácké muziky "My sme hoši vod Šumavy'. Snímek obsahuje jak české, tak německé lidové písně a tance z oblasti Šumavy a česko-bavorského pomezí. Rok vydání 1992.

 1. Dudácká polka
 2. My sme hoši vod Šumavy
 3. Marcovský kohouti zpívají
 4. Ty krumlovský páni
 5. Ty, hvězdičko malá
 6. Ženění, ženění
 7. Nefoukej, větříčku
 8. 'S feine Mädel
 9. Polka s vozembouchem
 10. Wald-Arie
 11. Nad hájíčkem, nad zeleným
 12. Vod Mádru až ke Kvildám
 13. Hdepa's, holka, bula
 14. Dyž jsem šel z Vacova
 15. Deandl, mirk da den Bam
 16. Mateník
 17. Stoahaualied
 18. Sluníčko zašlo

Publikace - výukový materiál

Strakonický dudy, ty je slyšet všudy... - výukový zpěvník

Zpěvník a jednoduché partitury lidových písní vydaných na CD Pošumavské dudácké muziky s pracovními listy určenými pro žáky 1. stupně ZŠ. 

Velikost A4.

OBSAHUJE CD - Strakonický dudy, ty je slyšet všudy...

Strakonický dudy, ty je slyšet všudy... - partitury

Partitury úprav lidových písní vydaných na CD Pošumavské dudácké muziky.

Velikost A4

OBSAHUJE CD - Strakonický dudy, ty je slyšet všudy...

Zadudej dudáčku, jak umíš... (Vojtěch Hrubý)

Kritická edice instruktivních skladeb pro dudy a duáckou muziku u příležitosti 100. výročí autorova narození vydala Pošumavská dudácká muzika publikaci Zadudej, dudáčku, jak umíš... Velké díky patří všem, kteří s vydáním jakýmkoliv způsobem pomohli. Kniha obsahuje následující části: stručný autorův životopis, školu hry na dudy (14 lekcí), etudy (20 + 4 etudy pro dvoje dudy), lidové písně upravené pro dudy (38), koledy v úpravě pro dudy (25), instrumentální skladby pro 1-2 dudy či dudy s houslemi (11) a partitury pro dudáckou muziku (22). Shrnutí Hrubého díla či odkazy na jednotlivé písně najdete v edičních poznámkách, pro snadnější orientaci nechybí ani písňový rejstřík. 

Publikace formátu A4 je dosti obsáhlá, má 207 stran + 8 stran barevné přílohy. Je vytištěna na kvalitním silném papíře, ilustrovaná, noty jsou dobře čitelné. Aby se z nich bez problému hrálo a při hře se nezavíraly, zvolili jsme tvrdé desky se silnou kroužkovou vazbou.

Staroselské kousky neboli do kolečka

Staroselské kousky neboli do kolečka / Altbäurische Stücke oder Umadum. Edice rukopisu lidových písní z Chebska od Antona Kohla. Unikátní dvojjazyčná publikace o lidové hudbě na Chebsku s přiloženým CD. Kniha obsahuje originály notových záznamů A. Kohla, jejich rekonstrukci pro krátkokrké housle a dudy in D, transkripci pro normální housle. V knize je obsažena také studie o soudobé muzikantské praxi. Písňové texty jsou zapsány v chebském nářečí, soudobé němčině a v češtině. Nechybí ani vyobrazení muzikantů a hudebních nástrojů.

Autor: Tomáš Spurný

Nakladatel: Muzeum Cheb

Místo vydání a rok: Cheb 2017 

© 2023 Pošumavská dudácká muzika | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!