O muzice

Pošumavská dudácká muzika vznikla v roce 1989 ve Strakonicích. Členové muziky pocházejí z okolí Strakonic a ze šumavského Podlesí. Soubor vychází z tradice české dudácké hudby. Jeho repertoár tvoří nejen lidové písně a tance z Prácheňska, Šumavy a Pošumaví, ale též rekonstrukce starých zápisů dudáckých muzik z oblastí Chodska a Chebska. Součástí repertoáru jsou též německé lidové písně a tance z oblasti Šumavy a Chebska. V organizační činnosti kapela udržuje úzké kontakty s rakouskými a bavorskými skupinami i s německými krajanskými spolky se vztahem k Šumavě a Chebsku.


Možnosti vystoupení

Koncerty

Prezentace lidových písní a tanců se stručným českým, případně německým
komentářem k jednotlivým hudebním číslům.

Komponované pořady

Pásma lidových písní a lidových žertovných vyprávění ze Šumavy, poměr
hudby a slova 1:1.

Bály a taneční zábavy

Prezentace lidových tanců, ukázky a jejich výuka.

Vystoupení při bohoslužbách

Prezentace lidových a zlidovělých duchovních písní, adventní, předvelikonoční a velikonoční programy..

Kalendář vystoupení

Vernisáž Valentina Horby

Společenský sál Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích

9. ledna 2019

Pošumavská dudácká muzika ve Vykulené sově

Kavárna Vykulená sova - Písek

26. ledna 2019

Koncert v Kremsu (Rakousko)

Haus der Regionen Niederösterreich

29. března 2019

Kašperské Hory

Velikonoční trh

22. dubna 2019

Kontakt

Pošumavská dudácká muzika
Luční 455, Strakonice, 386 01 CZ

Telefon
CZ + 420 777 732 204
DE + 49 (0) 7666 / 88 495 88

E-mail
vaclav.martan@gmail.com

t.spurny@seznam.cz

* Uvedené údaje použijeme pouze pro odeslání odpovědi.