Mgr. Tomáš Spurný

Vedoucí kapely (nar. 1965) pochází ze Strakonic, kde je dodnes živá dudácká tradice. Vystudoval konzervatoř v Praze (klavír, klarinet) a při tom soukromě dudy. Po absolutoriu byl přijat na FFUK, obor hudební věda. Zde se zaměřil na etnomuzikologii a folkloristiku. Studium zakončil diplomovou prací Německá lidová instrumentální hudba Šumavy v roce 1993. 

Po dvouleté civilní službě v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích pracoval od roku 1995 do poloviny roku 2000 v Ústavu pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky na společném grantu s Německým archivem pro lidovou píseň ve Freiburgu. Publikoval několik hesel o problematice německé lidové hudby v Čechách do našich i zahraničních encyklopedií, podílel se na dvou česko-německých etnomuzikologických konferencích a vedl sympozia při Mezinárodních dudáckých festivalech ve Strakonicích. V letech 1999 - 2005 vyučoval na ZUŠ v Písku. Nyní působí a žije v Denzlingenu u Freiburgu (SRN).

© 2023 Pošumavská dudácká muzika | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!